Ombouw dieselmotoren

Plantaardige olie heeft een hogere viscositeit dan dieselolie en kan daardoor niet in koude toestand in de motor gebruikt worden. Er dient dus een voorziening aangebracht te worden, die zorgt dat de P.P.O. wordt voorverwarmd. Verder kan de ombouw geschieden volgens 2 systemen. Namelijk het één- of tweetanksysteem.

Soorten

Bij het ééntanksysteem draait de dieselmotor op PPO en start er ook op. Dieselolie is niet meer nodig. Hierbij wordt het inspuitsysteem aangepast en komt er een ander filter en andere leidingen. Tevens wordt de brandstof dmv een warmtewisselaar voorverwarmd. Bij het tweetanksysteem start de motor op dieselolie en schakelt na enige tijd zelf over op PPO. Hierbij wordt een 2e kleinere tank gemonteerd voor de dieselolie en worden er speciale brandstofleidingen aangelegd voor de PPO. Ook wordt er weer een warmtewisselaar gemonteerd en een speciaal PPO filter.

Dit is een korte en eenvoudige beschrijving van de werkzaamheden, vaak gaat het om maatwerk en komen er ook andere zaken bij kijken, zoals software-aanpassingen.

Auto’s op PPO

Boten op PPO

Tractoren op PPO

Generatoren op PPO

WKK’s op PPO