Boten op PPO

M.S. Branta

Het MS “Branta” vaart al enige jaren op pure plantaardige olie (PPO). Het MS Branta vaart op PPO, na montage door Tamatgreen in december 2007 van een Elsbett 2-tank systeem. Het schip voer bij de Provincie Zeeland maar is in 2013 verkocht aan Staatsbosbeheer. Het vaart nu op de Gevelingen.

Het schip is later aangepast om met max. 25 personen excursies te kunnen doen. Deze aanpassingen betreffen voornamelijk veiligheidsvoorzieningen voor de passagiers. Maar volgens de nieuwe eisen moet de motor ook het CCRII keur hebben, dit houdt in dat de motor aan bepaalde uitlaatgasemissies voldoet. Normaalgesproken zou dit nooit haalbaar zijn met de Daf DK 1160 motor welke voor de voortstuwing van de “Branta” zorgt. Echter doordat de motor gebruik maakt van PPO is het goedgekeurd voor deze milieueis.