Toegang milieuzone

Diverse grote steden in Nederland hebben besloten dat de stad niet meer toegankelijk is voor sterk vervuilende voertuigen. Door het instellen van deze milieuzones, mogen oudere diesels deze plaatsen niet in. Ombouw naar PPO als brandstof kan uitkomst bieden!

Diverse grote steden in Nederland, zoals Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam, Breda, den Bosch, Tilburg en Maastricht hebben milieuzones ingesteld in hun stad. Dit houdt in dat oudere diesels hier niet in mogen. De eigenaar zou dan gedwongen zijn zijn voertuig op te ruimen. Puur plantaardige olie (PPO) als brandstof biedt uitkomst! Wordt een vervuilende oude diesel omgebouwd naar PPO dan kan de eigenaar toestemming krijgen van de gemeente wel zo'n zone binnen te gaan. Dit is wettelijk bepaald door het ministerie van VROM. Op deze manier kan de eigenaar de gehele stad weer in.