Verschil met biodiesel

Vaak wordt pure plantaardige olie verward met biodiesel, dit is echter heel wat anders. Biodiesel is plantaardige olie die chemisch bewerkt is, hierdoor heeft ze dezelfde viscositeit als gewone diesel. Deze chemische bewerking maakt het product echter agressief, biodiesel tast dan ook verschillende stoffen aan. Er zijn slechts weinig dieselmotoren die pure biodiesel verdragen om die reden wordt biodiesel gemengd met gewone diesel. Biodiesel is een verontreinigende stof, dus levert milieugevaar op bij morsen. Om deze redenen distantiŽren wij ons van het gebruik van biodiesel.